XE BEN

Khối lượng toàn bộ 4990~24000 (kg)

Tải trọng 2000~13100 (kg)

Thể tích thùng 2,5m3~10,67 m3