XE CẨU

Khối lượng toàn bộ 9500~24000 (kg)

Tải trọng 3420~12500 (kg)

Số đoạn 3~4

Sức nâng lớn nhất 3030~5050