XE CHỞ RÁC

Khối lượng toàn bộ 4990~24000 (kg)

Tải trọng 1550~10100 (kg)

Thể tích thùng 4~20 (m3)