XE CHỮA CHÁY

Kích thước bao xi-téc ~4220/4100 x 2100 x 1240

Thể tích xi-téc 8,5 m3 ~ 15m3

Lưu lượng – cột áp 60m3/h – 90m