XE CỨU HỘ GIAO THÔNG VÀ CHỞ XE

Khối lượng toàn bộ 9500 (kg)

Tải trọng 2800 (kg)

Kích thước sàn chở xe (dxr) 6150 x 2250 (mm)

Lực kéo tối đa 4 tấn