XE ĐÔNG LẠNH

Khối lượng toàn bộ 4350~24000 (kg)

Tải trọng 1490~14150 (kg)

Kích thước trong thùng hàng (dxrxc) ~3520 x 1720 x 1780