XE NÂNG NGƯỜI

Khối lượng toàn bộ 3645~4990 (kg)

Tải trọng 1200 (kg)

Chiều cao làm việc lớn nhất 13~18 (m)

Kiểu ống lồng 3~5 (đoạn)