XE QUÉT ĐƯỜNG

Khối lượng toàn bộ 15130 (kg)

Tải trọng 5000 (kg)

Thể tích thùng rác 6m3