Sau gần một tháng nhận xe, tôi cảm nhận sản phẩm từ công ty thật sự rất tốt. Tôi cũng rất hài lòng với chất lượng dịch vụ từ khâu bán hàng đến khâu chăm sóc khách hàng và các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành.