Nhân viên phục vụ tận tình, niềm nở, tôi rất hài lòng. Sẽ giới thiệu cũng như ủng hộ lâu dài cho công ty.